Home


*** Vanaf 1 Juni 2015 wordt deze website NIET meer bijgewerkt ! ***

De actieve website is te vinden op het “Harmony” systeem van Rotary via onderstaande link: 

>>> http://antwerpen-park.rotary2170.org/club/ <<<


2014themeofficial

Wettelijke vermelding:
Deze website is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik. Het gebruik van de inhoud voor commerciële of openbare doeleinden is verboden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden.
Notice légale :
Ce site est limité à un usage exclusivement privé. Il est interdit d’en utiliser le contenu à des fins commerciales ou publiques. L’éditeur ne peut être tenu responsables d’éventuelles erreurs ou omissions.
Statutory information:
This website is for private use only. The content may not be used for commercial or public purposes.The editor cannot be held liable for any errors or omissions.
Rechtliche Hinweise:
Diese Website ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Die Nutzung der Inhalte für kommerzielle oder öffentliche Zwecke ist verboten. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Fehler oder Auslassungen.